Yttrande över Svensk Kärnbränslehanterings AB (SKB) preliminära version av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle

Författare
Utgivningsdatum
2010-03-01

Alla svar på SKB AB:s preliminär MKB 200912

För mer information se: http://www.osthammar.se/sv/slutforvar/

Se bifogad PDF (1,71 MB)

 

Konsultrapporterna:

Långsiktig säkerhet i MKB samt kommunens tidigare frågor
Preliminär rapport 2010-02-28, Hans Roos konsult

Granskning av SKB:s preliminära miljökonsekvensbeskrivning, Antonio Pereira

Granskning av kärnsäkerhetsfrågor i Svensk kärnbränslehanterings AB (SKB)
preliminära miljökonsekvensbeskrivning, MKB, Öivind Toverud

MKB-dokumentet - juridik, grundvatten och buller
Kommentarer över SKB:s preliminära MKB rörande system för slutförvar av
använt kärnbränsle, Ekolagen Miljöjuridik

Granskning för Östhammars kommun av grundvattenrelaterade frågor i
Svensk kärnbränslehantering AB, SKB:s preliminära miljökonsekvensbeskrivning (MKB),
rörande byggnation av slutförvar för använt kärnbränsle, Melica

Granskning av buller- och vibrationsrelaterade frågor, Tunemalm Akustik

Utgivningsår