SERO - Komplettering till samråd Östhammar och Oskarshamn februari 2009