Inkapslingsanläggning och anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle i Forsmark, Östhammars kommun - Arbetsformer för Samråds- och MKB-grupp Forsmark