Archive

Hittat 23 träff

Sortera efter: Författare Titel [ Typ  (Desc)] År
Filter: First Letter Of Last Name är J  [Clear All Filters]
Thesis
Miscellaneous
Conway Adam, Rundberg Anna-Linnéa, Jansén Dan.  2010-03-05.  Granskning av SKB:s miljökonsekvensbeskrivning för "Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle". Ålands Natur och Miljö r.f. och Aktionsgruppen för ett atomkraftsfritt Åland.  Ladda ned: MKBInlaga_AlandN_AAA20100305.pdf (104.94 kB)
Judson Tim.  2018-11.  Nuclear Power and Climate Action: An Assessment for the Future. Rosa Luxemburg Stiftung-New York City.  Ladda ned: nuclear-power-climate-action-future-judson201811.pdf (1.75 MB)
Lindstrand Åsa, Jivander Hans, Swahn Johan.  2020-10-11.  Varför inväntar inte Östhammar besked om kärnbränsleförvarets långsiktiga säkerhet? Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (Oss), Östhammars Naturskyddsförening, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG).