Archive

Hittat 10 träff

Sortera efter: [ Författare  (Asc)] Titel Typ År
Filter: Författare är Swahn, Johan  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
L
Lindstrand Åsa, Jivander Hans, Swahn Johan.  2020-10-11.  Varför inväntar inte Östhammar besked om kärnbränsleförvarets långsiktiga säkerhet? Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (Oss), Östhammars Naturskyddsförening, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG).
S
Swahn Johan, Hedin Lisa.  2009-10.  Kärnavfall - den olösta miljöfrågan. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG.
Swahn Johan.  2006-02-02.  Synpunkter på mål nr M3171-04 (OKG AB:s ansökan om tillstånd till verksamheten vid Oskarshamns kärnkraftverk). Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG).  Ladda ned: MKGMDOKGkarnbransle060202.pdf (94.42 kB)
Swahn Johan.  2006-02-09.  MKG:s synpunkter angående OKG:s miljökonsekvensbeskrivning. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG).  Ladda ned: MKGMDOKGMKB060209.pdf (74.34 kB)