Archive

Hittat 133 träff

Sortera efter: Författare Titel Typ [ År  (Asc)]
Filter: Keyword är milkas  [Clear All Filters]
2008
Goldstick Miles.  2008-06-16.  Comments on the Fortum Corporation’s Environmental Impact Assessment (EIA) for the Loviisa 3 Nuclear Reactor in Finland. The Swedish Environmental Movement’s Nuclear Waste Secretariat.  Ladda ned: loviisa3-20080616milkas.pdf (24.27 kB)
Schön Emil.  2008-07.  Kärnavfallet, beslut om förvaring närmar sig. Miljöförbundet Jordens Vänner, Miljötidningen.  Ladda ned: schon200807karnavfallet.pdf (2.85 MB)
Gustafsson Fredrik.  2008-10-02.  Motsätter sig förvaring av kärnavfall under Östersjön. Ålandstidningen, www.tidningen.aland.net.  Ladda ned: alandstidningen20081002karnavfall.pdf (917.45 kB)
Orre Annika.  2008-10-03.  Hälleberget håller inte över tid!. Nya Åland - Nyhter, www.nyan.ax.  Ladda ned: nya_aland_nyheter20081003karnavfall.pdf (743.06 kB)
Goldstick Miles.  2008-10-22.  Comments on Lietuvos Energija AB’s Environmental Impact Assessment (EIA) Regarding a New Nuclear Power Plant in Lithuania. The Swedish Environmental Movement’s Nuclear Waste Secretariat (Milkas).  Ladda ned: lithuania_new_nuke20081022milkas.pdf (24.13 kB)