Archive

Hittat 14 träff

Sortera efter: Författare Titel [ Typ  (Desc)] År
Filter: First Letter Of Title är B  [Clear All Filters]
Miscellaneous
Ward Philip.  2005-02.  A back-door come-back: Nuclear energy as a solution for climate change? World Information Service on Energy (WISE) and Nuclear Information & Resource Service (NIRS).  Ladda ned: wise-nirs200502-621-22_en.pdf (185.07 kB)
Westerlund Staffan.  2006-11.  Bakgrundsdokument till Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) från miljörättslig synpunkt. Statens råd för kärnavfallsfrågor (KASAM).  Ladda ned: westerlund2006115.pdf (217.21 kB)
Törnqvist Mats.  1996-11-13.  Brev från Mats Törnqvist till Referensgruppen för förstudier i Östhammars kommun. Avfallsutskott, Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen.
Film