Archive

Hittat 664 träff

Sortera efter: Författare Titel [ Typ  (Desc)] År
Miscellaneous
Ward Philip.  2005-02.  A back-door come-back: Nuclear energy as a solution for climate change? World Information Service on Energy (WISE) and Nuclear Information & Resource Service (NIRS).  Ladda ned: wise-nirs200502-621-22_en.pdf (185.07 kB)
Westerlund Staffan.  2006-11.  Bakgrundsdokument till Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) från miljörättslig synpunkt. Statens råd för kärnavfallsfrågor (KASAM).  Ladda ned: westerlund2006115.pdf (217.21 kB)
Törnqvist Mats.  1996-11-13.  Brev från Mats Törnqvist till Referensgruppen för förstudier i Östhammars kommun. Avfallsutskott, Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen.
Busby Chris, Hamdan Malak, Ariabi Entesar.  2010-06-07.  Cancer, Infant Mortality and Birth Sex-Ratio in Fallujah, Iraq 2005–2009. Int. J. Environ. Res. Public Health 2010, 7, 2828-2837; doi:10.3390/ijerph7072828.  Ladda ned: busby-et-al-fallujah-iraq2005-2009.pdf (81.39 kB)
Schwartz Philipp.  2006-10-06.  CBSS Working Group on Nuclear and Radiation Safety. Baltic Sea NGO Forum, Stockholm, 5-7 October 2006.  Ladda ned: bsngo2006_schwartz200610.pdf (529.83 kB)
Edwards Gordon.  2013-09-20.  CCNR's Intervention on OPG's Proposal for a Deep Underground Dump [DUD]. Canadian Coalition for Nuclear Responsibility (CCNR).  Ladda ned: dgr_ge_transcript_gordon_edwards20130920.pdf (700.31 kB)
Hegelund Per(ed.).  2006-10-06.  Chemical Weapons Dumped After 2nd World War. Baltic Sea NGO Forum, Stockholm, 5-7 October 2006.  Ladda ned: bsngo2006_ chemical-weapons-200610.pdf (193.72 kB)