Atompodden "Kärnkraftens arv - från uranbrytning till slutförvar" - Episod 1

Ladda ned eller lyssna online: atompodden20201022.mp3 (48.8 MB, 20:48 min.).
Finns också på: https://atompodden.podbean.com/e/atompodden-episod-1/

Atompodden

Den svenska kärnkraftsdebatten handlar om säkerhet och om slutförvarsfrågan. Hur ska det radioaktiva avfallet kunna förvaras säkert i etthundratusen år?

Två ledande företrädare för miljörörelsen diskuterar kärnavfall och riskerna med åldrande reaktorer.
Johan Swahn från MKG, Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning och Göran Bryntse från Milkas, Miljörörelsens kärnavfallssekretariat.