Interpellation 2008/09:259 Barncancer och kärnkraft av Per Bolund (mp)

Författare
Utgivningsdatum
2009-01-19

Källa: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=63&dok_id=GW10259

Interpellation 2008/09:259
den 19 januari

Interpellation
2008/09:259 Barncancer och kärnkraft
av Per Bolund (mp)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

En ny studie publicerad av vetenskapsmän från Michigan University i European Journal of Cancer Care visas att andelen barn som drabbas av leukemi ökar i närheten av amerikanska kärnkraftverk. I studien visas att dödsfall på grund av leukemi ökade med 13,9 procent nära kärnkraftverk startade före 1970 och med 9,4 procent nära verk som startades mellan 1971 och 1981.

Även i Tyskland har kopplingen mellan barnleukemi och kärnkraft studerats. Under 2007 publicerades en vetenskaplig studie av forskare från universitetet i Mainz som visar att cancerfrekvensen hos barn som bor nära kärnkraftverk är större än för andra barn. Studien bekräftar att en koppling kunnat påvisas mellan bostadens avstånd till kärnkraftverket och risken att utveckla såväl leukemi som andra typer av cancer före barnens femte födelsedag.

En annan studie publicerad år 2007 av forskare från Medical University of South Carolina gick igenom 17 artiklar i olika medicinska tidskrifter som studerade barnleukemi nära kärnkraftsreaktorer. Man fann att samtliga 17 artiklar rapporterade förhöjda cancerfrekvenser hos barn som bodde nära kärnkraftverk. Ingen av de studier som refereras i artikeln är dock gjord i Sverige.

Vid svar den 17 december 2007 på en tidigare skriftlig fråga från mig om den tyska undersökningen skriver miljöministern att ”jag finner i dagsläget ingen anledning att starta en svensk utredning med anledning av den tyska undersökningen”. När nu nya studier från USA och ett flertal andra kärnkraftsnationer verifierar de tyska resultaten finns det anledning att gå ifrån denna inställning och undersöka kopplingen mellan kärnkraft och leukemifrekvens även i Sverige.

Jag vill med anledning av vad som anförts fråga miljöministern om han avser att ta initiativ till att en oberoende, vetenskaplig studie genomförs i Sverige för att utreda om det finns kopplingar mellan barncancer och den svenska kärnkraften.

Inkom: 2009-01-19
Sista svarsdatum: 2009-02-09
Fördröjt svar: 2009-01-19
Besvarad: 2009-02-10
Läs debatten i protokoll 2008/09:67www.nonuclear.se
Läs debatten i protokoll 2008/09:67www.riksdagen.se

Utgivningsår