Milkas kräver översyn av miljöbalken

Författare
Utgivningsdatum
2009-05-30

PDF, 239 KB

Publicerad i Östhammars Nyheter, lördag 30 maj 2009, s. 5

Även Miles Goldstick, informationssekreterare vid Miljörörelsens kärnavfalssekreteriat, Milkas, satt bland åhörarna när Kärnavfallsrådet sammanträdde för två och halv vecka sedan. Han, liksom övriga reprsentanter förolika miljöorganisationer, (ÖN nr 20, 16/5-2009 och ÖN nr 21, 23/5-2009) är kritisk mot hanteringen av slutförvarsprocessen och de olika grupperingar som är knutna till den. Torsten Carlsson, ordförande i Kärnavfallsrådet, bemöter kritiken.

Lena Carlberg, lena@osthammarsnyheter.nu

FORSMARK Miles Goldstick saknar mycket i den svenska kärnkrafts- och kärnavfallsdebatten. Han tycker bland annat att miljöbalken är tandlös, att regeringen borde införa tydliga direktiv kring återtagbarhet av använt kärnbränsle, att metoden måste vara utredd innan platsen för djupförvaret väljs och att de föreslagna förvarsplatserna är valda påhelt fel grunder samt att Kärnavfallsrådet bör bytas ut.

– Vi behöver dels ändra miljöbalken såatt kärnavfallsproducenten verkligen tvingas till att ta sitt ansvar men också tillsätta en av industrin oberoende grupp som har ansvaret för hanteringen av kärnkraftsavfallet. Gruppen skulle ha möjlighet att tillämpa en högre nivå av objektivitet än vad Kärnavfallsrådet gör idag, säger Miles Goldstick.

– Jag vet inte riktigt vad han menar med det. Om man inte är nöjd med vårt arbete från Milkas sida får de vända sig till Miljödepartementet och klargöra vad de tycker bör förändras, säger Torsten Carlsson, ordförande i Kärnavfallsrådet.

Miles Goldstick tycker att avsnittet i miljöbalken som rör producentansvaret har utnyttjats av Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, och pekar bland annat på  företagets hantering av de avsevärda resurser de har tillgång till genom Kärnavfallsfonden, som finansieras genom skattemedel. SKB bestämmer själva hur pengarna ska disponeras, det vill säga bland annat vilken forskning som ska göras och hur informationskampanjer ska utformas.

– SKB har kunnat använda miljoner av medlen från Kärnavfallsfonden utan att fokusera på att hitta den miljömässigt bästa metoden och platsen. Dagens platsval bottnar helt och hållet i politiska beslut säger han.

Torsten Carlsson förklarar att SKB:s forskningsprogram, den så kallade Fuden, regelbundet –  vart tredje år – underställs regeringen och att SKB, förutom en del påpekanden, fått regeringens tillstånd att fortsätta forska kring den valda KBS3-metoden. Vad gäller valet av Östhammars och Oskarshamns kommuner så förstår Torsten Carlsson inte heller den kritiken eftersom det är beslut som tagits av kommunfullmäktige i respektive kommun. Ledamöterna i kommunfullmäktige är liksom regering och riksdag folkvalda.

– Besluten är helt och hållet tagna pådemokratiska grunder, säger Torsten Carlsson.

Miles Goldstick har följt kärnkraftfrågan på nära håll under de senaste 30 åren och menar att processen nu när den går in i något som han liknar vid ett forcerat slutskede är oerhört ineffektiv.

– Regelverket vi har idag har resulterat i att många har engagerat sig i onödan, inte minst Östhammars kommun. Det är inte ens tydligt om ett inlands- eller kustalternativ ska prioriteras. Denna fråga är bara en av många frågor som gjorde att Miljödepartementet skapade Kärnavfallsrådet för att de skulle genomlysa kärnavfallsfrågan, något som inte skulle behövas om producentansvaret fungerade, säger Miles Goldstick.

– Miles får förstås ha synpunkter och tycka vad han vill. Ska arbetet kring slutförvaret göras på ett annat sätt än det demokratiskt förankrade så får han gärna presentera det. Det vore intressant att få ta del av det, säger Torsten Carlsson.

Utgivningsår
Bilaga Storlek
carlberg20090530milkas-miljobalken.pdf 238.1 KB