Finn fem fel på kärnkraften

Författare

Källa: http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/ny-rapport-finn-fem-fel-pa-…

Kärnkraft är inte är ett hållbart alternativ, vare sig för miljö, säkerhet eller ekonomi.  I rapporten ”Finn fem fel på kärnkraften” granskar vi kärnkraftens tillkortakommanden. Listan är lång enbart med de senaste årens konsekvenser: olyckan i Fukushima, avbrott och larm om brister i säkerhetsrutiner vid svenska kärnkraftverk, problemen med hur det radioaktiva avfallet ska slutförvaras, miljöproblemen med uranbrytning, förseningar och ekonomiska svårigheter för pågående och planerade byggen t ex i Finland, Frankrike och England.

Utgivningsår