Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapens medlemstidning Medsols, Nr. 1, 2016