Analys av pågående verksamhet, kvalitetsstyrning och ledning inom FKA.

Intern Forsmarks Kraftgrupp rapport FM-2006-0968

PDF, 1,4 MB

Sammanfattning
Man kan konstatera att det senaste året inte tillliör något av de bättre i FKA:s historia. I denna rapport belyses företagets hantering av den transient som intraffade 2006-07-25 pa Forsmark 1 ur ett vidare perspektiv än vad som gjordes i den snävt avgränsade störningsrapport som togs fram i samband med transienten. Den inträffade störningen kan tyvärr i ett perspektiv ses som kullmen på en längre tids degradering av företagets säkerhetskultur, till stor del sannolikt betingad avatt fokus på senare tid alltmer inriktats mot ökad produktion och kanske alltför snabb förnyelse av anläggningarna...

BilagaStorlek
forsmarks-kraftgrupp20061023.pdf1.31 MB