Gömd Framtid – en film om kärnkraftsavfall och civil olydnad (SFR, Forsmark, 1988)

https://www.youtube.com/watch?v=NEeucqFd2UQ
I Östersjön utanför Forsmark ligger SFR (Slutförvar för reaktoravfall), som ska ta emot det låg- och medelaktiva avfallet från kärnkraftverken. År 2010 ska lagret förslutas för all framtid.

Många anser att lagret måste stoppas, eftersom forskning visat at radioaktivitet kommer att läcka ut i havet.

Filmen handlar om lagret och om några av de människor som känner att de inte längre kan blunda.

En film av: Tina Berg, Lotta Ekelund, Gunilla Heilborn och Suzaanne Månsson, 1988, 23 minuter.

VHS original information, PDF, 2,74 MB.

Utgivningsår
Bilaga Storlek
gomd-framtid-sfr-forsmark1988film.pdf 2.74 MB