Historien om avvecklingen som inte blivit av

Karlsson Lasse.  2016-07-05.  Historien om avvecklingen som inte blivit av. Aktualiserad juni 2016. Framställt för Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen.

Se bifogad PDF, 148 KB.

Efter Energikommissionens resultat och Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande till Mark- och miljödomstolen 29 juni 2016, går kärnkraftsdebatten nu in i ett nytt skede. Lasse Karlssons unika historik "Historien om avvecklingen som inte blivit av" från 2014 har nu uppdaterats
t o m juni 2016. Lasse Karlsson var ledamot i styrelsen för Linje 3 under folkomröstningen om kärnkraft 1980.

BilagaStorlek
historien-om-avvecklingen-lasse-karlsson20160705.pdf147.35 kB