Historien om avvecklingen som inte blivit av

Författare
Utgivningsdatum
2016-07-05

Se bifogad PDF, 148 KB.

Efter Energikommissionens resultat och Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande till Mark- och miljödomstolen 29 juni 2016, går kärnkraftsdebatten nu in i ett nytt skede. Lasse Karlssons unika historik "Historien om avvecklingen som inte blivit av" från 2014 har nu uppdaterats
t o m juni 2016. Lasse Karlsson var ledamot i styrelsen för Linje 3 under folkomröstningen om kärnkraft 1980.

Utgivningsår