COWAM-projektet och planerna på kärnavfallsförvaring i Gorleben, Tyskland