Remissyttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM Dnr 2008/549, angående Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om friklassning av material, lokaler, byggnader och mark vid verksamhet med joniserande strålning