Slutförvaring av använt kärnbränsle i Forsmark

Författare

Reducerat PDF (5,06 MB)
Direkt länk till högupplöst version (27,14 MB):
http://www.slutforvarforsmark.se/wp-content/uploads/2018/06/Slutförvarsfolder.pdf

Källa (27 juni 2018): http://www.slutforvarforsmark.se/aktuellt/
och http://www.slutforvarforsmark.se/om-oss/dokumentbank/

"För att öka kunskapen bland kommunens medborgare skickar vi ut en informationsfolder till alla fastboende och fritidsboende i Östhammars kommun. De skickas ut under den 25:e och 26:e juni och har som syfte att ge en kort historik samt nulägesbeskrivning av vart vi står i processen i slutförvarsfrågan. För frågor kan ni kontakta oss via slutforvarsenheten@osthammar.se eller så finns våra enskilda adresser under kontaktsidan."

Utgivningsår