Yttrande angående SKB:s ansökan om slutförvar för använt kärnbränsle