Kärnavfallsrådet: seminarium om gjutjärn

Stockholm

Källa: e-poset från Kärnavfallsrådet 27 oktoboer 2021

Datum: 30 november ca kl 10-15
Plats: Stockholm, World Trade Center

Syftet med seminariet är att presentera genomförd och planerad finsk forskning kring den insats av gjutjärn som planeras att användas i kopparkapseln vid slutförvaring av använt kärnbränsle.

Seminariet är öppen för alla som är intresserade.

Moderator: Carl-Reinhold Bråkenhielm, ordförande i Kärnavfallsrådet

Delar av innehållet:

  • Hannu Hänninen, sakkunnig i Kärnavfallsrådet presenterar den senaste finska forskningen inom gjutjärn.
  • SSM presenterar sin syn på forskning om gjutjärn.

Fler medverkande kommer att tillkomma.

Anmäl gärna intresse redan nu till m.karnavfallsradet@regeringskansliet.se

Slutlig inbjudan skickas senare.

Med vänlig hälsning
Evis Bergenlöv
Bitr. sekreterare
Kärnavfallsrådet
103 33 Stockholm
Mobil 070-699 39 95
evis.bergenlov@regeringskansliet.se
www.regeringen.se