Huvudförhandling i mark- och miljödomstolens mål M 7062-14 och M 1417-22 ang. "slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) m.m. i Forsmark, Östhammars kommun, Uppsala län"