Publiciering av SKB:s Fud-program 2022 och Plan-2022

torsdag 1 september 2022
SKB

Svensk kärnbränslehantering AB, SKB förväntas publiciera sin forskningsprogram-2022 (Fud-programmet) september 2022. För information se MKG:s "Hanteringen av industrins forskningsprogram, Fud-programmet, vart tredje år enligt kärntekniklagen" på https://www.mkg.se/hanteringen-av-industrins-forskningsprogram-fud-prog…

Kort efter kommer SKB:s "Plan-2022" rapport om framtida kostnader. Plan-2019 kan laddas ned från SKB:s hemsida på: https://www.skb.com/publication/2493480