Radioaktiva ämnen som geologiska spår

tisdag 8 mars 2022 - söndag 30 juni 2024
Sveriges television (SVT), (Utbildningsradion) (UR)

Källa: https://urplay.se/serie/228026-ur-samtiden-manniskans-geologiska-spar
Ladda ner programmet: https://pod.ur.se/media/228000-228999/228025-15.mp4?filename=ur-samtide… (MP4, ca. 218,4 MB)

UR Samtiden - Människans geologiska spår

Två föreläsningar om den tidsålder då människans aktiviteter för första gången satt geologiska spår - Antropocen. Inspelat den 8 mars 2022 i Studenthuset, Campus Valla i Linköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Radioaktiva ämnen som geologiska spår

Föreläsning · 34 min
Tillgänglig till: 30 juni 2024

När människan började utnyttja radioaktiviteten inleddes en era vars spår kommer att finnas kvar under oöverskådlig framtid. Anna Storm, professor i teknik och social förändring vid Linköpings universitet, berättar om de radioaktiva ämnen som har spridits över jorden från kärnvapentester och kärnkraftsolyckor, och om hur vi arbetar med att skydda framtida varelser på jorden mot vårt avfall. Inspelat den 8 mars 2022 i Studenthuset, Campus Valla i Linköping. Arrangör: Linköpings universitet.