Kärnavfallsfrågan – Information från Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas (inlaga i Miljömagasinet 23 dec. 2022, nr. 51)