Rapport från presentation av SKB AB:s Fud program-2013 den 23 oktober 2013

Författare
Utgivningsdatum
2013-10-29

Alla nummer Kärnavfallsnytt

PDF (770 KB)

OBS! I första versionen fanns ett fel (rättat i bifogad versionen) på sid. 2 under ”Finansiering”. Angående finansieringslagen och kärntekniklagen stod det: "Det pågår en utredning om att möjligen föra samman de båda lagstiftningarna till en och samma." Det pågår inte en utredning om att sammanföra kärntekniklagen med finansieringslagen. Däremot föreslår en utredning från SSM i juni 2013* att kostnadsberäkningar för kärnkraftens restprodukter, den sk. Plankalkylen, ska inlämnas till SSM vid samma tidpunkt som FUD- programmet.

* SSM. 2013-06-04. "Slutrapport regeringsuppdrag-Förändringar i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet och förordningen (2008:715)". Diarienr: SSM2011-4690. Dokumentnr: SSM2011-4690-44. Se: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Publikationer/Myndighetshandlin… (PDF, 15,82 MB).

Rapport från presentation av SKB AB:s Fud program-2013 den 23 oktober 2013

Utgivningsår
Bilaga Storlek
karnavfallsnytt20131029.pdf 769.52 KB