Rapport från Kärnavfallsrådets symposium om de tekniska barriärerna i slutförvaret för använt kärnbränsle, 20-21 november 2013