På kärnkraftens bakgård - Kärnkraftens dolda miljöproblem (SVT 1 Uppdrag granskning, 2007, 59 min.)

Utgivningsdatum
2007-11-28

Källa: http://www.laikafilm.com/index.cfm/id/02/prod/A68EBBDD-E081-52BD-BC1E31…
Se ocskå: http://svt.se/2.80399/karnkraftens_bakgard?lid=puff_1659405

Cancerlarm, läckage och hotat grundvatten. Så ser verkligheten ut runt de urangruvor i Australien varifrån uranet till de svenska kärnreaktorerna kommer.

Urangruvan Ranger är Vattenfalls största leverantör av uran till Ringhals och Forsmark. Den ligger mitt i nationalparken Kakadu i norra Australien. Den ansses vara världens mest reglerade och övervakade urangruva, men har sedan starten 1978 orsakat läckage av avfall med radioaktiva partiklar och tungmetaller.

- För en gruva som antas vara säker är det väldigt många läckage och utsläpp, säger Colin Tatz, professor i statskunskap. Gruvan har orsakat stor potentiell skada och borde övervakas ännu mer.

Många urangruvor i världen omges av så kallade cancerkluster, dvs områden med ett högre antal cancerfall än normalt. Det gäller också i Australien, och under förra året publicerade Colin Tatz en studie som visade att aboriginerna, som bor kring Rangergruvan, drabbats av cancer 90% mer än andra aboriginer i samma region.

- Ett lustigt sammanträffande? Kanske det. Kan det bero på rökning? Kanske det. Men varför, varför finns inte samma frekvens av cancer tio mil bort där det inte finns någon urangruva, undrar Colin Tatz.

Vattenfalls miljöchef Agneta Rising tror inte att urangruvor kan orsaka någon skada.

- Det är ju väldigt tragiskt med de här förhöjda cancernivåerna som finns i omgivningen. Jag har faktiskt mycket svårt att tro att det skulle ha med strålning ifrån själva gruvan att göra. år höra om studien.

Hennes uppfattning skiljer sig från en omfattande internationell forskning som visar på ett samband mellan uranbrytning och cancer.

Reporter: Andreas Rocksén
Foto: Mats Lund
Redigering: Johan Serrander
Producent: Erik Sandberg

Reportaget visades i SVT:s Uppdrag Granskning onsdag den 28 november 2007 kl. 20.00.

Utgivningsår