Stoppa kärnkraften och ta hand om avfallet på ett säkert sätt!

Författare
Utgivningsdatum
2018-02-22

PDF, 30 KB

Klimatriksdagan 2018

Motion nr: 92   
Rubrik: Stoppa kärnkraften och ta hand om avfallet på ett säkert sätt!
Ämnesområde:  Energi
Inskickad: 2018-02-22
Motionär: Jan Strömdahl (jfstromdahl @ gmail.com)
Ort: Stockholm
Organisation: Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen (FMKK)

Föreslagna åtgärder:
1. Att Sverige aktivt arbetar för ett internationellt förbud mot ny eller uppgraderad kärnkraft.
2. Att kärnkraft jämställs med fossil kraft vad gäller klimat och miljö.
3. Att alternativ till kärnkraftsindustrins KBS-3 metod utreds efter MMD:s underkännande.

Sammanfattning:
Sverige ska verka för ett förbud inte bara vad gäller kärnvapen utan också dess moder, kärnkraften. Och så länge kärnkraften finns kvar ska den jämställas med fossilkraft vad gäller miljö och klimat.

Det globala problemet att på ett säkert sätt i 100 000 år ta hand om kärnavfallet måste få en lösning med hjälp av en prövning av alternativa metoder. I väntan på lösningen bör kärnavfallet minimeras genom snabb utbyggnad av de förnybara alternativen.

Motiv och bakgrund:
När kärnkraften utvecklades på 1950-talet var det kärnvapenindustrin som var motorn. Sverige blev det mest kärnkraftstäta landet per capita i världen trots stora skogs- och vattenkraftsresurser. Men nu är det dubbelt så dyrt att producera ny kärnkraft som att producera ny vind- och solkraft. Och det 50-åriga avfallsproblemet är inte löst. Utan ett militärstrategiskt intresse skulle kärnkraften självdö. Med det självklara förbudet mot kärnvapen som majoriteten av världens länder driver borde det också vara självklart att ny och uppgraderad kärnkraft ska förbjudas. Det finsk-ryska exemplet Pyhäjoki nära den svenska Norrlandskusten är ett exempel på behovet av internationellt agerande.

Det finns de inom miljörörelse och industri som betraktar kärnkraften som nästan fossilfri och miljövänlig eftersom det bara kommer ut vattenånga ur skorstenen. Då bortser man ifrån uranbrytning, transporter, energiförluster, radioaktiva utsläpp och olöst avfallshantering. Till detta kommer att makten och kontrollen av kärnkraften alltid kommer att ligga i riktigt stora ägares händer. Det är svårt att demokratisera kärnkraft som man kan med sol, vind och biobränsle. Ett nytt skäl att jämställa kärnkraft med fossila bränslen har tydliggjorts nu när krav på elektrifiering och digitalisering av trafik m.m. drivs fram som miljöåtgärder. Det stora energibehovet till batteriladdning och datahallar används allt oftare som argument för att man inte kan avveckla kärnkraften.

Att kärnkraften kunnat drivas i ett halvt århundrade utan någon acceptabel lösning för avfallet är en skam för världens tekniker och beslutsfattare. Möjligen hänger även detta samman med det kärnvapentekniska intresset. Avfallet kan ju delvis användas i de vapen man vill tillverka. Den svenska kärnkraftsindustrin har satt allt på ett kort och utarbetat en enda metod för att ta hand om och slutförvara det kärnavfall som växer dag för dag. Denna metod har nu underkänts av Mark- och Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt. Det är oerhört angeläget att regeringen ställer krav på utredning av alternativa metoder, t.ex. djupa borrhål, innan beslut fattas.

Utgivningsår