Aktbilagor i mål i Miljödomstolen via e-post

Utgivningsdatum
2011-09-14

Mer information om målet: KBS-3 - Lite hjälp med informationsflödet

Se också: www.mkg.se/om-slutforvarsansokan

Miljödomstolens publicering av materialet i KBS-3 målet (mål M 1333-11) och SFR målet är begränsat till en sida på domstolens hemsida med länkar till ansökan som lämnats in 16 mars 2011 och en uppdaterad dagbok (se http://www.nackatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Uppmarksammade-mal/…). 

Miljödomstolen erbjuder sig att skicka ut nyinkomna aktbilagor via e-post till en adress per organisation. Milkas har därför gjort en e-postdistributionslista som man själv kan prenumerera och avprenumerera på via formuläret nedan eller via e-post (se nedan).

Få aktbilagor i mål M 1333-11 via epost:
Prenumerera Avprenumerera
Din e-post adress:

Ditt namn:

Om inte formulären fungerar, kan du:

prenumerera via e-post till adressen m1333_11-subscribe@nonuclear.se och skriv "subscribe" (utan citattecken) som ämne, och

avprenumerera via e-post till adressen m1333_11-unsubscribe@nonuclear.se och skriv "unsubscribe" (utan citattecken) som ämne.

För mer information, kontakta info @ nonuclear.se

Utgivningsår