Yttrande angående mål nr M 1333-13, SKB:s ansökan om slut-förvar för använt kärnbränsle, Östhammars kommun