Hur ska kommande stora solstorm hindras att torrkoka kyldammar, orsakande härdsmältor?

Författare
Utgivningsdatum
2022-05-31

PDF, 706 KB, 2 sid.

Mark- och miljödomstol, mål M1333-11, aktbilaga 934 (KBS-3 målet).

Utgivningsår