Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftsinspektion

Författare

Regeringen föreslår en sammanslagning av Statens kärnkraftinspektion, SKI och Statens strålskyddsinstitut, SSI, från den 1 april 2008. I en departementspromemoria från Miljödepartementet (Ds 2007:16) föreslås att Statens strålskyddsinstitut, SSI, och Statens kärnkraftsinspektion, SKI, läggs samman till en ny myndighet. Regeringen anger att syftet är att ta tillvara samordningsvinster. Bland annat arbetar bägge myndigheterna med att granska kärnkraftsindustrins kärnavfallsprogram. Läs mer och ladda ner departementsskrivelsen på MKG:s hemsida, www.mkg.se.

Utgivningsår