Milkas kommentar på ”Hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige - Nationell plan, Remissversion 2015-03-09"

Författare
Utgivningsdatum
2015-04-30

Se bifogad PDF (6.46 MB), inklusiv ”The evidence that radiation from nuclear reactors causes childhood leukemia” av Michael Mariotte 29 april 2015 samt “US EPA Lecture Increased leukemias near nuclear power plants - the European evidence” by Dr. Ian Fairlie april 2015 (from http://www.nirs.org/radiation/radhealth/ianfairlieepalecture415.pdf).

Information på SSM:s hemsida: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Yrkesverksam/Radioaktivt-avfall…

Information på MKG:s hemsida: http://www.mkg.se/mkg-ger-ssm-forslag-pa-ett-tydligare-karnavfallsprogr…

Utgivningsår