Kommentar med anledning av riksdagens näringsutskotts utfrågning om kärnavfallsfrågan 19 oktober 2021

Utgivningsdatum
2021-10-19

PDF (139 KB).

Via e-post till:
johan.fransson@riksdagen.se
registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se

Kopia till:
Miljödepartementet, diarienummer:
M2018/00217/Me och M2018/00221/Ke
m.registrator@regeringskansliet.se
anna.berglund@regeringskansliet.se
anna.sanell@regeringskansliet.se

Till:
John Fransson, kanslichef, riksdagens näringsutskott

Kommentar med anledning av riksdagens näringsutskotts utfrågning om kärnavfallsfrågan 19 oktober 2021.

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas bildades år 2004 bl.a. för att följa granskningen av SKB:s ansökan om att bygga ett förvar för använt kärnbränsle.

Milkas ser positiv på underlaget av Miljörörelsens kärnavfallsgranskning, MKG daterad 14 oktober 2021 [1], och punkterna framfört av Herbert Henkel 18 oktober 2021 [2] samt andra publikationer av Herbert Henkel på nonuclear.se/henkel-herbert.

Milkas anser att innan regeringen tar beslut om SKB:s KBS-3 ansökan bör regeringen också få kompletteringar om:

  1. kartläggning av havsbottnen utanför Forsmark
  2. avsiktligt och oavsiktligt intrång [3]
  3. bevakning
  4. återtagbarhet
  5. informationsbevarande [4]
  6. inlands lokaliseringsalternativ att undvika risk för förorening av Östersjön, samt alternative metoder som torrförvar och djupa borrhål
  7. ny forskning om förekomsten av grundvatten av forskare på University of Saskatchewan, Canada (se. t.ex. "USask researchers find more water below Earth’s crust than previously thought" på groundwatercanada.com/usask-researchers-find-more-water-below-earths-crust-than-previously-thought/ och rapporten på agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2021GL093549)

Dessutom, när det gäller svensk kärnkraft allmänt anser Milkas att en scenario med snabb avveckling av kärnkraft bör eftersträvas.

Med vänliga hälsning,
Miles Goldstick, Informationssekreterare.

 


[1] Se: mkg.se/nyheter/utfragningar-om-karnbransleforvaret-och-clab-i-naringsutskottet

[3] (A) Hultén Charly. 2017-10-03. Oavsiktligt och avsiktligt intrång i ett KBS-3 förvar - Hur ett slutförvar för använt kärnbränsle kan komma att påverkas av den mänskliga faktorn, mål nr 1333-11, aktbilaga 700. nonuclear.se/m1333-11aktbil700milkas-intrang20171003hulten-ossbahr
(B) Ossbahr Gilbert. 2017-02-12. Yttrande över SKB:s ansökan om KBS-3 metoden för kärnavfallslagring, mål nr 1333-11, aktbilaga 473. nonuclear.se/ossbahr-gilbert-m1333-11yttrande20170212aktbil493

[4] Se t.ex.: SSM. September 2021. 2021:24 Redovisning av regeringsuppdrag om metoder för säkerställande av information och kunskap över lång tid för slutförvaret för kärnbränsle. stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/rapporter/stralskydd/2021/202124/

Utgivningsår