Pressmeddelande från Milkas 23 januari 2018: Miljödomstolen godkänner inte förvar för använt kärnbränsle

Utgivningsdatum
2018-01-23

(PDF, 29 KB) | Information in English

I dag har Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Mark- och miljödomstolen (MMD) yttrat sig över Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om att bygga ett förvar för använt kärnbränsle 500 meter under jord i Forsmark, med inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Det blev ett ja från SSM och ett nej från MMD. Båda är dock överens om behovet av förbättrad säkerhetsanalys. SSM skriver i sitt yttrande (sid. 3)*:

”SKB får påbörja uppförandet av anläggningen först efter att SSM har prövat och godkänt en preliminär säkerhetsredovisning (PSAR).”

MMD skriver i sitt pressmeddelande**:

”Domstolen kan inte utifrån den nuvarande säkerhetsanalysen komma fram till att slutförvaret är säkert på lång sikt.”

Eva Linderoth, ordförande i Milkas kommenterade:

”Milkas instämmer i Miljödomstolens bedömning. Det finns för många brister i kärnkraftsindustrins planer för slutförvaret i Forsmark.

Den nuvarande lösningen med en stor bassäng för mellanlagring i Oskarshamn måste också avvecklas så snart som möjligt p.g.a. att den kräver aktiv kylning. Utan ström till anläggningen blir det kris. Som en tillfällig lösning ska ett torrförvar undersökas, samtidigt som diskussionen fortsätter om en långtidslösning. 

Domstolens beslut innebär också att kärnkraftsindustrin har misslyckats efter alla dessa år och miljarder kronor. Kärnkraften ska avvecklas och Sverige ska satsa på hållbara energilösningar. En part oberoende av kärnkraftsindustrin måste nu få ansvaret för att komma med förslag om hanteringen av kärnkraftsavfall. Detta innebär att producentansvaret i Miljöbalken när det gäller kärnkraftsavfall måste ändras.”

Geofysikern docent Herbert Henkel kommenterade:

”MDD nämner också att geologiska faktorer kan tillkomma som kan påverka säkerhetsfrågan.*** Att förlägga slutförvaret i en misstänkt aktiv storregional skjuvzon med i stort sett okänd funktion är förstås övermaga vårdslöst av SKB. Ytterligare utredning av geologin (som bör göras med tanke på MDD:s anmärkning) kan försämra förutsättningarna för platsvalet.”

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas, bildades 2004 av Jordens Vänner och Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen.

För mer information kontakta Eva Linderoth, tel. 073 033 69 12, e-post: info@milkas.se.

För Milkas’ rapporter om kärnkraftsindustrins planer för använt kärnbränsle se
http://nonuclear.se/kbs3

Se också:
www.milkas.se och www.nonuclear.se
Se dessutom hemsidan hos MKG, www.mkg.se.

 ------ ------ ------ ------ ------------ ------ ------ ------ ------ ------

* Källa: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/press/nyheter/2018/stralsakerhetsmyndigheten-lamnar-yttrande-om-slutforvar/

** Källa: http://www.nackatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Mark--och-miljodomstolen-lamnar-sitt-yttrande-till-regeringen-i-malet-om-ett-slutforvar-for-karnavfall/

*** Källa: Sid. 14 av MMD:s sammanfattning, som finns bl.a. på
http://www.nonuclear.se/mmd20180123yttrande-pressmeddelande

- slut -

Utgivningsår