Yttrande om: Synpunkter på att avgörandet som avser Clab fattas i ett separat beslut