Miljörörelsens kärnavfallssekretariats (Milkas') remissutlåtande till SSI och SKI om SKB-rapporten SR-Can (SKB TR-06-09)

PDF, 201 KB

Innehållsförteckning

Inledning

1. Om tidsperspektiv och människans historia, av Maria Kuylenstierna,
Marika Dörwaldt och Elisabet Ahlin

2. Risker, oklarheter och BAT (bästa möjliga teknik), av Maria Kuylenstierna,
Marika Dörwaldt och Elisabet Ahlin

3. Review of the SR-Can Project, by Nils-Axel Mörner

4. Missvisande jämförelser om radioaktivitet, av Mats Törnqvist

5. “Hur länge är kärnkraftsavfallet farligt?”, av Mats Törnqvist 2000

Utgivningsår
Bilaga Storlek
milkas200708.pdf 200.99 KB