Kommentar med anledning av Miljödepartementets beslut och uppdragsbeskrivning 22 juni 2021: "Utredning om en långsiktig finansiering för kommuner och ideella miljöorganisationers medverkan i frågor om slutförvar (M 2021:B)"

Utgivningsdatum
2021-10-29

PDF, 137 KB

Via e-post till:
Helena Swedenborg <helena.swedenborg@regeringskansliet.se>

Till:
Helena Swedenborg,
Utredare, Rättssekretariatet, Miljödepartementet

Kommentar med anledning av Miljödepartementets beslut och uppdragsbeskrivning 22 juni 2021: "Utredning om en långsiktig finansiering för kommuner och ideella miljöorganisationers medverkan i frågor om slutförvar (M 2021:B)". [1]

Tack för mötet 28 september 2021 mellan dig och miljöorganisationer om utredningen. Hör gärna av dig om ytterligare information från Milkas önskas.

Under mötet 28 september 2021 nämnde jag den stora insatsen av volontärer i miljöorganisationer engagerad i kärnavfallsfrågan. Jag också nämnde att Naturvårdverket tar hänsyn till insatsen av volontärer i flera sammanhang. Ett exempel på detta är följande utdrag från Naturvårdsverkets publikation 2018, "Handbok för volontärarbete i skyddade områden."

10. Ekonomi, ersättning och förmåner
Att engagera volontärer i ett skyddat område är inte gratis för den förvaltande organisationen även om direkt lön eller ersättning inte betalas till volontärerna. Öronmärkt arbetstid behövs för arbetsledning och planering. Dessutom kan vissa andra kostnader såsom resekostnader, material med mera uppstå. Det är därför viktigt att det redan innan volontärarbetet påbörjas finns avsatta personella och ekonomiska resurser som är tillräckliga. [2]

Med vänliga hälsning,
Miles Goldstick,
Informationssekreterare.

____________________________

[1] Båda finns på:  https://www.mkg.se/nyheter/utredning-tillsatt-om-langsiktiga-medel-till-kommuners-och-miljoorganisationer

[2] Länk till publikationen: https://www.naturvardsverket.se/contentassets/175c2f985f73460fafaf46c7a449d1b8/handbok-for-volontararbete-i-skyddade-omraden.pdf  (15 sid., se sid. 10).

Utgivningsår