Pressmeddelande 31 januari 2022: Regeringens besked om att godkänna KBS 3-metoden en miljömässig och vetenskaplig skandal

Utgivningsdatum
2022-01-31

Pressmeddelande 31 januari 2022

Regeringens besked om att godkänna KBS 3-metoden för förvaring av det högaktiva kärnkraftsavfallet är en miljömässig och vetenskaplig skandal.

Kopparkapslarna riskerar att börja läcka redan efter 100 år enligt svenska korrosionsexperter. Vad kommer då att hända under de utlovade 100 000 åren?

Vidare är valet av plats intill Forsmarks reaktorer mycket dåligt. Skulle någon av reaktorerna haverera så blir förvaringsplatsen mycket svårtillgänglig. Möjligheterna att stoppa ett framtida radioaktivt läckage till grundvattnet blir synnerligen begränsat. Slutförvaret bör därför ligga minst 3 mil ifrån närmaste reaktor för att minimera sådana risker  och  dessutom inte i anslutning till det salthaltiga Bottenhavet. Högaktivt radioaktivt avfall ska inte slutförvaras i områden med rörligt grundvatten som i Forsmark eftersom berggrundens stabilitet i Forsmark de kommande 100 000 år är högst osäker och berget är i anslutning till en potentiell rörelsezon. Forsmarksområdet är faktiskt det sämsta stället som hittills undersökts för slutförvaret.

För Miljörörelsens Kärnavfallssekretariat, Milkas
31 januari 2022

Göran Bryntse, Tekn Dr
Ordförande
070/6217196
Dalby 201, 24794 Dalby
goran@goranbryntse.se

Utgivningsår