Öppet brev till SKB

Författare
Utgivningsdatum
2009-01-02

Till Claes Thegerström
SKB

Öppet brev till SKB

Vid SKB:s jubileumsföreställning på Tekniska Museet den 25 september, 2008, under rubriken ”Från Problem till Lösning”, så frågade jag panelen om deras syn på de nya forskningsresultat som kommit fram vad gäller seismisitet, respektavstånd och metangastektonik.

SKB:s informationschef Saida Engström gav ett klart svar:
Dessa resultat representerade ”extrema idéer”, och ”extrema idéer behöver vi inte beakta”.

Svaret finner jag oacceptabelt och forskningsetiskt förkastligt (någon repliktid gavs inte).

Eftersom jag är övertygad att våra resultat representerar internationell spetsforskning och inte alls ”extrema idéer” (och då stödjer jag mig på peer-reviewed internationella publikationer, internationella symposia, key-note presentations, internationella exkursioner och ett aktivt lagarbete av relevanta internationella experter), så vill jag härmed få svar på följande fråga.

Anser SKB att våra resultat (beskrivna i min bok ”Paleoseismicity of Sweden – a novel paradigm” och relaterade pear-reviewed papers, samt i våra Fud-remisser 2004 och 2008) representerar ”extrema idéer som SKB inte behöver beakta” (i citat av er informationschefs uttalande)?

Jag begär omgående svar på min fråga och senast per 15 januari 2009.

Saltsjöbaden den 2 januari, 2009.

Nils-Axel Mörner
Docent, Föreståndare för Paleogeofysik & Geodynamik vid SU (1991-2005)
President of the INQUA Commission on Neotectonics (1981-1989)
vetenskaplig rådgivare till Milkas

Utgivningsår