Öppet brev till Öivind Toverud (tidigare SKI, nu SSM)

Författare
Utgivningsdatum
2009-01-03

Till Ann-Louse Eksborg
SSM

Öppet brev till Öivind Toverud (tidigare SKI, nu SSM)

Vid FUD-seminariet i Östhammar den 17 december gick du in i debatten mellan mig och SKB (Olle Olsson) rörande SKBs nu i grunden föråldrade ”jordbävningsscenario” och stöttade herr Olsson med ifrågasättande omdömen om mina paleoseismiska resultat.

Jag ifrågasätter om du verkligen har adekvata baskunskaper för ett dyligt ställningstagande. Jag ifrågasätter även det lämpliga och riktiga i att du, som talesman för myndigheten (tidigare SKI, nu SSM), går in i debatten på detta sätt.

När det så gäller den kritik jag framfört i Milkas FUD-remiss 2008, nämligen att SKI genom åren i sina egna övergripande remisser förringat eller trollat bort väsenliga delar av kritik som framförts av remissinstanserna (och jag tänkte då framförallt på våra uttalanden från Stockholms Universitet från 1983 fram till 2005).

En liknande kritik framfördes av MKG vid Östhammarmötet.

Du angav att SKI ”förde vidare den kritik som överensstämde med myndighetens egen åsikt”. När man gör en sammanfattning av ett stort remissförfarande bör nog detta inkludera all kritik. Vid tidigare års remisser har det ofta förekommit att SKI:s sammanfattningar uppger omdömen som ”i stort ställer sig alla remissinstanser bakom den föreslagna metoden” (KBS-3), ”ingen allvarig kritik har framförts mot själva metoden”, och liknande generella uttalanden – trots att vi i remissen från SU inte alls ställt oss bakom KBS-3 metoden och trots att vi framfört ytters grava kritiska påpekanden.

Därmed har SKI:s inte givit en rättmätig summering av remissinstansernas kritik.
Därmed har myndigheten kommit att agera på ett desinformativt sätt.
Detta finner jag klandervärt.

SKI har knutit en rad experter till sig. Och det är naturligtvis nödvändigt. Jag ser dock att flera av dessa är, vad man kan kalla, ”kärnkraftshökar”. Inga kritiska forskare kallas som experter, eller ens rådfrågas. Detta bör beaktas i den nya myndighetens rutiner.

Eventuell kommentar motses å det snaraste eller senast per 15 januari 2009.

Saltsjöbaden den 3 januari, 2009.

Nils-Axel Mörner
Docent, Föreståndare för Paleogeofysik & Geodynamik vid SU (1991-2005)
President of the INQUA Commission on Neotectonics (1981-1989)
vetenskaplig rådgivare till Milkas

Utgivningsår