Lite inte på berget - Aspekter på förvaring av kärnbränsleavfall i berggrunden