Remissutlåtande över Utbyggnad av slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle i Finland, Diarienummer 121-4529-08