En personlig replik rörande faktafel och personangrepp (ang. SKB:s Ansökan enligt miljöbalken - komplettering april 2013, Bilaga K:3, Frågor och svar per remissinstans)