Angående seismisk riskanalys för ett slutförvar av KBS3-typ för använt kärnavfall Ett påpekande om ännu obeaktade fakta Skrivelse: ”Paper 630” med tillägg