Birger Schlaug: Säg som det är, det finns inget säkert slutförvar

Källa: https://www.etc.se/ledare/saeg-som-det-aer-det-finns-inget-saekert-slut…

Ledare
Birger Schlaug: Säg som det är, det finns inget säkert slutförvar

Dagens ETC. Vi vet inte ett skit i själva verket. Ändå hanterar vi avfallet som om vi visste något, hela kärnkraftscykeln grundas på denna uppfattning som förmodligen alla inser är på låtsas. Var och en vet ju att vi ingenting vet.

DN Debatt Repliker. ”Alla kända svagheter i slutförvaret måste elimineras”.

Källa: https://www.dn.se/debatt/alla-kanda-svagheter-om-slutforvaret-maste-elimineras/

DN DEBATT REPLIKER

DN Debatt Repliker. ”Alla kända svagheter i slutförvaret måste elimineras”

Uppdaterad 2021-11-22 Publicerad 2021-11-22

REPLIK DN DEBATT 12/11.

Björn Kjellström, professor emeritus i energiteknik: Kommande generationers förmåga att hantera konsekvenserna av ett radioaktivt läckage är svårbedömd.

DN Debatt Repliker. ”Praktiska försök bättre än teoretiska modeller”

Källa: https://www.dn.se/debatt/praktiska-forsok-battre-an-teoretiska-modeller/

DN DEBATT REPLIKER

DN Debatt Repliker. ”Praktiska försök bättre än teoretiska modeller”

Publicerad 21 november 2021 14:31

REPLIK DN DEBATT 12/11.

Torbjörn Åkermark, doktor i korrosionslära: För att fatta beslut om slutförvaret av kärnavfall vidare krävs vetenskapliga bevis.