Synpunkter 15 november 2016 från Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen, Jordens Vänner och Miljörörelsens kärnavfallssekretariat på Finlands påbörjade planering av slutförvar för använt kärnbränsle, Naturvårdsverkets ärendenr. NV-05023-16