Föreningen Oss´ skriftliga synpunkter till samrådsmötet 2004-05-13 angående SKB AB:s förslag till redovisning av alternativa metoder