Östhammars kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2020-09-21 § 275. Östhammars kommuns inställning till etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark